هفته کودک در زرند، فرصتی شد تا برخی از داشته های رشد دوستدار کودک عیان شود، هفته کودک محلی شد تا کودکان در شهر به چشم بیایند، دوباره همه بزرگسالان و کودکان قدرت کودکی را ببینند. فرصتی شد تا لحظه های شاد و با هم بودن در کنار کودکان تجربه شود.

گزارش خلاصه ای از هفته کودک در زرند  را در عصر ایران می توانید بخوانید، همچنین می توانید کلیپ خبری کوتاهی را نیز در مورد برخی از اقدامات انجام شده در راستای شهر دوستدار کودک در زرند ببینید.

برخی از اقدامات انجام شده در هفته کودک

  • جشنواره فیم کودک، پخش فیلم های مرتبط برای کودکان در سینما آزادی
  • جشنواره رنگ شهر، نقاشی 1000 کودک در اصلی ترین خیابان شهر
  • جشنواره بازی در شهر، 8 نقطه شهری فضای بازی کودکان شد.
  • رونمایی از نماد شهری، سفال های ساخته شده توسط 200 کودک زرند