در کنگره کودکان پیش از دبستان به ارائه فرصت های لازم برای رشد و بالندگی همه کودکان پرداختم. درباره این صحبت کردم که چطور با استفاده از نوآوری می توانیم خدماتی با کیفیت ارائه کنیم. خدماتی که عدالت آموزشی را از سال های اولیه پیش دبستان تامین کنیم.

این اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پبش از دبستان بود. کنگره در تاریخ 29 و 30 خرداد 97 برگزار شد. خوشبختانه کنگره همراه با کارگاه های عملی بود که به غنای کنگره می افزود. فرصت هایی این چنینی ارتباط دانشجویان، مربیان، متخصصان و سازمان های مردم نهاد و دولتی را افزایش دهد.

بیشترین کاری که سعی داشتم در سخنرانی ام انجام دهم نشان دادن امکان پذیر بودن کارهای بلند مدت در حوزه پیش دبستانی بود. گفتگوها و سوالات پس از سخنرانی نشان می داد توانسته ام با تعدادی از مخاطبین ارتباط برقرار کنم. ارتباطی از جنس امید و حرکت.